برای اولین بار ، قدرتمند ترین سرویس دهنده اکانت و سرور کاهش پینگ

Deltafoxy Deltafoxy

2Gig Unlimited
اختصاصی برای تمام بازی های آنلاین

بدون محدودیت زمانی افزایش سرعت

flags
8000 تومان برای خرید کلیک کنید »
4Gig Unlimited
اختصاصی برای تمام بازی های آنلاین

بدون محدودیت زمانی بدون افت سرعت

flags
14000 تومان برای خرید کلیک کنید »
6Gig Unlimited
اختصاصی برای تمام بازی های آنلاین

بدون محدودیت زمانی بدون افت سرعت

flags
19000 تومان برای خرید کلیک کنید »
10Gig Unlimited
اختصاصی برای تمام بازی های آنلاین

بدون محدودیت زمانی افزایش سرعت

flags
34000 تومان برای خرید کلیک کنید »

Deltafoxy Deltafoxy

Windows + IBSng plan A
اختصاصی برای تمام بازی های آنلاین

RAM 384 DDR3 - CPU 1000Mhz HDD 25Gig - BW 25Gig

flags
45000T ماهانه برای خرید کلیک کنید »
Windows + IBSng plan B
اختصاصی برای تمام بازی های آنلاین

RAM 512 DDR3 - CPU 1000Mhz HDD 25Gig - BW 15Gig

flags
55000T ماهانه برای خرید کلیک کنید »
Windows + IBsng Plan C
اختصاصی برای تمام بازی های آنلاین

RAM 1024 DDR3 - CPU 1000Mhz HDD 50Gig - BW 20Gig

flags
80000T ماهانه برای خرید کلیک کنید »
Windows + IBsng Plan D
اختصاصی برای تمام بازی های آنلاین

RAM 2048 DDR3 - CPU 1000Mhz HDD 100Gig - BW 25Gig

flags
105000T ماهانه برای خرید کلیک کنید »

Deltafoxy Deltafoxy

VPS IRAN Plan A
سرور ایران مخصوص راه اندازی بازی آنلاین

RAM 1Gig DDR3 - CPU 1024Mhz HDD 25Gig - BW 100Gig

flags
30000T ماهانه برای خرید کلیک کنید »
VPS IRAN Plan B
سرور ایران مخصوص راه اندازی بازی آنلاین

RAM 2Gig DDR3 - CPU 2048Mhz HDD 50Gig - BW 100Gig

flags
50000T ماهانه برای خرید کلیک کنید »
VPS IRAN Plan C
سرور ایران مخصوص راه اندازی بازی آنلاین

RAM 3Gig DDR3 - CPU 3072Mhz HDD 50Gig - BW 150Gig

flags
70000T ماهانه برای خرید کلیک کنید »
VPS IRAN Plan D
سرور ایران مخصوص راه اندازی بازی آنلاین

RAM 4Gig DDR3 - CPU 4096Mhz HDD 100Gig - BW 200Gig

flags
90000T ماهانه برای خرید کلیک کنید »