سایت دلتافاکسی از سال ۱۳۸۹ با ارائه خدمات جهت گیم و کاهش پینگ ، در خدمت کاربران میباشد